O nás

Společnost LUKA CONSULT CZ s.r.o. je vedena v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 205922.

Výpis z obchodní rejstříku je dostupný na: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=227779&typ=PLATNY

Před vznikem společnosti byly veškeré námi nabízené služby klientům poskytovány na základě živnostenských oprávnění jednotlivých osob.

Naše společnost spolupracuje s řadou odborníků z jednotlivých profesí. Jedná se zejména o autorizované osoby ČKAIT (technici, inženýři) s dlouholetými zkušenostmi, dále odborníky z řad znalců (spolupráce se znaleckým ústavem) a profesionálními advokáty (spolupráce s advokátní kanceláří) .